Thúy Nga Music Box #9 | Ý Lan & Trịnh Nam Sơn | Dĩ Vãng

  1. Nuối Tiếc (Trịnh Nam Sơn) Ý Lan & Trịnh Nam Sơn 6:01
  2. Rồi Mai Sẽ Một Ngày (Trịnh Nam Sơn) Trịnh Nam Sơn 12:42
  3. LK Trần Quang Lộc (Đã Nhũ Lòng Tôi & Về Đây Nghe Em) Ý Lan 20:19
  4. Con Tim Thật Thà (Trịnh Nam Sơn) Trịnh Nam Sơn 28:42
  5. Đợi Bước Anh Về (Trịnh Nam Sơn) Ý Lan 36:15
  6. Tìm Lại Đêm Qua (Trịnh Nam Sơn) Trịnh Nam Sơn 49:55
  7. Dĩ Vãng (Trịnh Nam Sơn) Ý Lan 1:00:55
  8. Une Chance D’aimer (Nhạc: Trịnh Nam Sơn, Lời: Giáng Tiên) Ý Lan & Trịnh Nam Sơn 1:14:39

Executive Producers: PAUL HUỲNH & MARIE TÔ
Director: PAUL HUỲNH
Technical Director: KEN NGUYỄN
Lighting Director: MINH NGUYỄN
Vocal Recording: HỒ DZƯƠNG
Mix: JOHN TOMLINSON
Audio A2: ROLAND CASIQUIN, JR
Production Coordinator: KHÁNH VƯƠNG LƯ
Cameras: DUY TÍN PHẠM
Brothers Band:
HOÀNG BẢO (Keyboard)
ADIN (Drums)
DŨNG ĐÀLẠT (Guitar)
NGỌC TRÁC (Guitar)
HẢI ĐINH (Bass)
Editor: KEN NGUYỄN

thuyngamusicbox #ylan #trinhnamson

©2020 published by Thuy Nga under license

https://uploading.vn/809fsnz5jls0

files.pw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here