1. Cô Nữ Sinh Gia Long (Phượng Linh) Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà 5:30
  2. Anh Tiền Tuyến, Em Hậu Phương (Minh Kỳ) Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà 13:30
  3. Chuyến Xe Lam Chiều (Cô Phượng, Vinh Sử) Châu Ngọc Hà 22:16
  4. Đêm Tiền Đồn (Lam Phương) Ngọc Ngữ 26:47
  5. Để Trả Lời Một Câu Hỏi (Trúc Phương) Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà 34:30
  6. Mưa Lạnh Tàn Canh (Vũ Thanh) Châu Ngọc Hà 44:56
  7. Đưa Em Vào Hạ (Trầm Tử Thiêng) Ngọc Ngữ 54:16
  8. Bông Điên Điển (Hà Phương) Châu Ngọc Hà 1:03:57
  9. Tuyết Lạnh (Lê Dinh, Phương Trà) Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà 1:15:47
  10. Xin Anh Giữ Trọn Tinh Quê (Duy Khánh) Ngọc Ngữ & Châu Ngọc Hà 1:27:25

Executive Producers: PAUL HUỲNH & MARIE TÔ
Director: PAUL HUỲNH
Technical Director: KEN NGUYỄN
Lighting Director: MINH NGUYỄN
Vocal Recording: HỒ DZƯƠNG
Mix: JOHN TOMLINSON
Audio A2: ROLAND CASIQUIN, JR
Production Coordinator: KHÁNH VƯƠNG LƯ
Cameras: DUY TÍN PHẠM
Brothers Band:
HOÀNG BẢO (Keyboard)
ADIN (Drums)
DŨNG ĐÀLẠT (Guitar)
NGỌC TRÁC (Guitar)
HẢI ĐINH (Bass)
Editor: KEN NGUYỄN

thuyngamusicbox #ngocngu #chaungocha

https://uploading.vn/v5vf1hmq8llt

files.pw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here